Motoryzacja

Środki bezpieczeństwa przy transporcie materiałów niebezpiecznych

Spedycja materiałów niebezpiecznych może wiązać się z ryzykiem, dlatego też należy przestrzegać środków bezpieczeństwa, materiały powinny być przewożone w sposób prawidłowy, Kierowca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone zdanym egzaminem, samochód ciężarowy powinien posiadać właściwe oznaczenia, dodatkowo ważna jest także dokumentacja przewożonych towarów.

 

Środki bezpieczeństwa przy transporcie materiałów niebezpiecznych

Jakie obowiązki spoczywają na przewoźnikach materiałów niebezpiecznych?

Firmy zajmujące się spedycją materiałów niebezpiecznych, muszą zwracać uwagę iż w tym przypadku obowiązują różnego rodzaju przepisy, które nakładają pewne obowiązki na przewoźników. Oczywiście ważne jest zapewnienie ładunkowi odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli będziemy przewozili materiały niebezpieczne w beczkach, powinniśmy zwrócić uwagę czy są one odpowiednio zabezpieczone, Poza tym każdy opakowanie, beczka, kanister powinien być odpowiednio oznaczony. Podczas załadunku należy oczywiście zwracać uwagę aby nie uszkodzić towaru, należy oczywiście także zadbać o właściwe zabezpieczenie transportu.

W przypadku kiedy materiały niebezpieczne przewożone będą w cysternie, napełnianie powinno być wykonywane przez osobę która posiada odpowiednie przeszkolenie, należy zadbać o to aby wszystkie połączenia podczas transportu cieczy do cysterny były szczelne, po napełnieniu należy sprawdzić czy na łączkach nie znajdują się pozostałości materiałów niebezpiecznych. Następnie należy je odpowiednio zamknąć i zaplombować. Warto zwrócić uwagę iż potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja jeżeli chodzi o logistykę i spedycję związaną z materiałami niebezpiecznymi którą powinien posiadać przy sobie kierowca.

Osoby które będą prowadziły zestawy ciężarowe z cysterną lub też będą przewodziły materiały niebezpieczne na standardowej naczepie, powinny posiadać odpowiednie szkolenia może być to klasa 7 adr, w niektórych wypadkach może być to kurs podstawowy lub też kurs na cysterny. Obecnie w wielu miastach w różnych ośrodkach szkolenia kierowców możemy liczyć na profesjonalnie szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Similar Posts