Motoryzacja

Przepisy dotyczące pracy kierowców

Czas pracy kierowcy jest ściśle określony przez przepisy, zawodowi kierowcy muszą przestrzegać normy godzin w wymiarze dobowym oraz tygodniowym.

Oczywiście w przypadku jeżeli ilość przepracowanych godzin zostanie przekroczona, wówczas odpowiednie organy, przykładowo Inspektorat Transportu Drogowego, może nałożyć karę. Warto zatem pamiętać, aby pilnować czasu pracy, przerw oraz odpowiedniego czasu przeznaczonego na odpoczynek kierowcy.

Przepisy dotyczące pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców w czasie rzeczywistym

Kierowca obecnie może pracować do 9 godzin dziennie, wyjątkiem mogą być 2 dni w tygodniu, kiedy może przepracować 10 godzin. Warto zwrócić uwagę, iż w tym przypadku jest to nie tylko prowadzenie pojazdu, ale także różnego rodzaju prace dodatkowe, przykładowo związane z rozładunkiem czy też załadunkiem towaru, zabezpieczeniem transportu. Czas pracy kierowcy rejestrowany jest za pomocą tachografu, obecnie są to bardzo nowoczesne urządzenia komputerowe, które mają możliwość łączenia się z firmą logistyczną. Dzięki temu osoba zajmująca się nadzorem nad transportami będzie w czasie rzeczywistym wiedziała, gdzie znajduje się transport, dodatkowo będą to także różnego rodzaju informacje związane przykładowo ze spalaniem czy też stanem technicznym pojazdu. Z pewnością umożliwia to łatwiejsze zarządzanie dużą ilością transportu w firmie.

Warto pamiętać, iż w ciągu tygodnia kierowca nie może przepracować dłużej niż 56 godzin, limity zostały wprowadzone po to, aby kierowcy byli wypoczęci, nie stwarzali zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście podczas prowadzenia transportów międzynarodowych należy także zapoznać się z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach. Może to dotyczyć przykładowo czasu pracy, ale także wynagrodzenia kierowców. W tym przypadku firmy logistyczne korzystają obecnie z programów, które pozwalają na łatwe naliczanie należności dla kierowcy, który jedzie przez dany kraj.

Oczywiście dużo łatwiejsze jest także rozliczanie kierowców – czas pracy i nadgodziny mogą być rejestrowane w sposób automatyczny, rejestrowany jest czas jazdy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osoba w firmie odpowiedzialna za obsługę transportów może zwrócić uwagę, kiedy kierowca będzie zbliżał się do limitu godzin w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, może przypomnieć o konieczności znalezienia parkingu. Dodatkowo znając jego pozycję, może go również pokierować na odpowiedni parking czy też miejsce postoju.

Similar Posts