Blog

Jak działają fungicydy?

Wszystkie rodzaje upraw są podatne na występowanie grzybów, dlatego jeśli zauważymy, że liście plonów, drzew czy owoce stają się brązowe, mają szary lub biały nalot czy plamy, należy zastosować odpowiedni fungicyd.

Fungicydy są to środki agrochemiczne grzybobójcze, które zapobiegają występowaniu choroby, chronią rośliny oraz zabijają grzyby. Choroby grzybicze są trudne do wyleczenia, dlatego należy działać jak najszybciej po wykryciu infekcji.

Jak działają fungicydy?

Puenta 62,50 WG to fungicyd do zastosowania w sadownictwie i ogrodnictwie

Fungicydy są to produkty agrochemiczne stosowane w celu zapobiegania chorobom grzybiczym w obrębie plonów roślinnych, w sadach i ogrodach, lub ich eliminowania. Jeśli są stosowane prawidłowo i zgodnie z zaleceniami producenta, fungicydy mogą pomóc w poprawie plonów i powstrzymaniu rozwoju choroby. Fungicydy mają różne sposoby działania, możemy je również dobrać do rodzaju choroby, którą chcemy zwalczać.

Fungicydy kontaktowe są to środki, które zwalczają grzyby, z którymi mają bezpośredni kontakt. Te fungicydy pozostają na powierzchni rośliny, gdzie są stosowane, ale nie wnikają głębiej, dlatego wielokrotne stosowanie może być wymagane w celu ochrony roślin przed chorobami podczas ich wzrostu. Fungicydy ogólnoustrojowe są wchłaniane przez roślinę. Są one zwykle albo w górę systemiczne, co oznacza, że poruszają się w górę w obrębie rośliny, albo lokalnie systemiczne, co oznacza, że przemieszczają się do rośliny i do pewnego stopnia rozprzestrzeniają w obrębie rośliny. W przeciwieństwie do fungicydów kontaktowych, fungicydy układowe mogą wykazywać pewne długotrwałe działanie.

Puenta 62,50 WG jest to skoncentrowany fungicyd w postaci granul, które rozpuszcza się w wodzie w odpowiednich proporcjach. Ten fungicyd działa kontaktowo oraz systemowo, może być stosowany do interwencyjnego i zapobiegawczego zwalczania chorób pochodzących od grzybów. Na stronie http://rolniczy.euneco.pl znajdziemy więcej informacji o tym preparacie grzybobójczym. Puenta 62,50 WG to dwie substancje czynne i dwa rodzaje działania, co pozwoli skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się grzybów w sadownictwie i ogrodnictwie.

Similar Posts