Blog

Koszt faktoringu – najważniejsze informacje

Koszt faktoringu posiada różnorodne elementy składowe.

Opłaty w większości przypadków są powiązane przede wszystkim z wysokością przyznanego limitu faktoringowego, ale również z okresem finansowania, typem finansowania, bądź też procentową prowizją, która zostaje pobrana od sfinansowanej faktury.

Faktoring to nic innego, jak kompleksowa usługa finansowa, która charakteryzuje się szeregiem usług ściśle ze sobą powiązanych, może odnosić się przykładowo do: monitoringu płatności faktury przez kontrahenta. Usługa taka może być zatem „uszyta na miarę” dla wszystkich potrzeb danego przedsiębiorcy, w związku z tym również jej koszt będzie o wiele bardziej złożony. Trzeba także zaznaczyć, że usługę faktoringu możemy wrzucić w koszty przedsiębiorstwa, jak również odpisać od takiej czynności podatek.

Oprócz tego należy również powiedzieć, że regularne korzystanie z tej formy finansowania pozwali przedsiębiorstwu na dostosowanie się wymagań klientów – chodzi tutaj o wystawianie faktur, które charakteryzują się odroczonym terminem płatności  – dzieje się to w zamian za na przykład pewne rozliczenia gotówkowe, bądź też różne rabaty. W związku z tym faktoring ma swoistą sposobność do przyczynić się, aby móc generować dodatkowych zyski dla firmy.
Koszt faktoringu - najważniejsze informacje

O tym należy pamiętać!

Koszt faktoringu będzie zależał od naszej indywidualnej sytuacji. Należy jednak zaznaczyć, że z badania NFG jasno wynika, że około 17,4% przedsiębiorców myśli, że jest to stosunkowo droga usługa. Natomiast w rzeczywistości jest całkowicie odwrotnie. Otóż, trzeba powiedzieć, że około trzy czwarte badanych przedsiębiorców myśli, że maksymalny koszt takiego faktoringu za jedyne 30 dni finansowania będzie wynosić nie więcej niż 2 procent wartości całej faktury. Z kolei około 6 procent przedsiębiorców byłoby chętnych zaakceptować próg cenowy faktoringu, który występowałby na poziomie 3-4 procent. Natomiast, jeżeli chodzi o realne koszty faktoringu – to daną fakturę przedsiębiorca ma możliwość sfinansować już od 2,49% za każde 30 dni.

Similar Posts