Blog Dom Nieruchomości

Czym jest badanie topograficzne?

Badanie topograficzne to zbiór operacji prowadzących do opisania geometrii określonego terenu.

Opis ten jest przepisywany na płaszczyźnie, w której relief jest narysowany w możliwie najbardziej czytelny sposób, zwykle przy użyciu linii konturowych lub przy użyciu innych systemów, takich jak wymiary odniesienia. Zwykle jest również uzupełniany sekcjami, trójwymiarowymi ankietami i wszelkiego rodzaju zasobami, które pomagają zrozumieć geometrię działki. Badanie geodezyjne jest zadaniem które można powierzyć pracą wyspecjalizowanej firmie lub specjaliście. Bardzo ważne jest, abyśmy sprecyzowali w jakim celu ma zostać wykonane badanie terenu. Badanie topograficzne terenu można wykonać z wielu różnych powodów. Przede wszystkim warto to zrobić na każdej działce, na której chcesz zbudować, aby służyć jako punkt odniesienia dla projektanta w zakresie rozmieszczenia budynku, liczby kondygnacji, piwnic. W przypadkach, gdy istnieje określone nachylenie, badanie topograficzne jest niezbędne do rozwiązania tego lub innego rodzaju rozwiązania i może zaoszczędzić nam dużo pieniędzy podczas budowy projektu. Możemy również potrzebować pomiarów topograficznych, aby określić dokładne granice działki, rozgraniczenie kilku działek, poznać dokładną powierzchnię działki. Może je wykonać każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę i narzędzia. Najbardziej wykwalifikowanym specjalistą do wykonania tego zadania jest geodeta, który może mieć przygotowanie inżyniera. Inni specjaliści budowlani mogą także zrobić uprawnienia geodety. Praca ta może obejmować inne badania, takie jak badania geotechniczne, prognozowanie instalacji elektrycznej czy też wodnej.

Geodeta będzie miał za zadanie określenie granic działki na której będzie odbywała się budowa, jest to konieczne ponieważ czasem siatki i płoty nie zawsze znajdują się dokładnie na granicy.

Natomiast budynek musi zostać zbudowany w pewnej określonej odległości od granicy działki, dlatego też dokładne wyznaczenie granicy będzie bardzo istotne. Tego rodzaju pomiarów dokonają firmy wykonujące usługi geodezyjne Nowy Targ.

Similar Posts